Afgiv årsberetning

Censorformandskaberne skal hvert år afgive en årlig beretning jf. eksamensbekendtgørelsens § 52, stk. 2, nr. 3. Årsberetningerne er medvirkende til kvalitetssikring af uddannelsernes prøve- og eksamenssystem på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Fristen for at udfylde årsberetningsformularen er den 1. marts.