Censorformandskaber

I eksamensbekendtgørelsen kapitel 9 og 10 står beskrevet, hvilke opgaver der er pålagt censorformandskabet. Medlemmerne af censorformandskabet kan indbyrdes aftale en arbejdsdeling, hvis der er behov herfor.

Herunder kan du læse mere om de opgaver, censorformanden og censorformandskabet har ansvar for.