Bedømmelse A-Z

Skal du være censor, finder du her information om, hvordan man bedømmer prøver i systemet Digital Eksamen samt finder de prøveformer og -bestemmelser, der knytter sig til den prøve, du skal bedømme. 

Du kan læse om censortidsnormer her

 

 

 

Bedømmelse af specialer

Herunder kan du finde information specielt rettet mod bedømmelse af specialer. Hvordan udpeges censorer til specialer? Hvordan bedømmer man specialer afleveret i og udenfor Digital eksamen m.m.