Klage- og ankesager

I eksamensbekendtgørelsen kan man læse om de studerendes muligheder for at klage over prøver. Klageadgang, ankeadgang samt censorernes roller er nærmere beskrevet i bekendt-gørelsens kapitel 7. De studerende kan klage over:

  • Retlige spørgsmål
  • Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
  • Prøveforløbet
  • Bedømmelsen

De studerende klager oftest over bedømmelsen. Nedenfor er censorernes og censorformandens roller i henholdsvis klage- og ankesager beskrevet.

Klagesager

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende klagesager.

 

 

 

 

 

 

Ankesager

Her kan du finde svar på de oftest stille spørgsmål vedrørende ankesager.