Information til censorforpersonskab og censorer

På censorportalen finder du alt, hvad der er værd at vide om censorgerningen.

  • Hvad er din pligt og opgave som censorforperson? 
  • Hvad er din pligt som censor? 
  • Hvordan beskikkes censorer? 
  • Hvordan er procedurerne for bedømmelse af prøver og specialer? 

Har du konkrete spørgsmål til aflønning, bedes du rette henvendelse til det institut, du virker under.