Information til censorforpersonskab og censorer

På censorportalen finder du alt, hvad der er værd at vide om censorgerningen.

  • Hvad er din pligt og opgave som censorforperson? 
  • Hvad er din pligt som censor? 
  • Hvordan beskikkes censorer? 
  • Hvordan er procedurerne for bedømmelse af prøver og specialer? 

Har du konkrete spørgsmål til aflønning, bedes du rette henvendelse til det institut, du virker under. 

Har du ønske om at blive beskikket til et korps, skal du kontakte formandskabet for det korps, det drejer sig om. Du kan bruge denne oversigt over censorkorps til at finde kontaktoplysninger på censorforpersoner og næstforpersoner samt oplysninger om, hvilke universiteter der sekretariatsbetjener censorkorpsene.