Censorbeskikkelser

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside findes en oversigt over censorkorps med oplysninger om, hvilke universiteter der sekretariatsbetjener censorkorpsene. I oversigten findes endvidere kontaktoplysninger på censorformænd og næstformænd. I eksamensbekendtgørelsens kap. 9 og 10 står bestemmelserne vedrørende censorkorps og censorer.

Beskikkelse af censorkorps og censorer for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022

Censorkorpsene beskikkes for en 4-årig periode. Den 1. april 2018 træder en ny 4-årig beskikkelsesperiode i kraft.

Ved den nye beskikkelsesperiode skal en fjerdedel af korpsets censorer udskiftes jf. eksamensbekendtgørelsens § 58, stk. 3. Censorer findes ved forslag fra censorformandskab, censorkorps og universiteter. Censorformanden skal også beskikkes som censor, hvis han/hun ønsker at fortsætte som censor.

Du skal have været i kontakt med censorformanden om censorbeskikkelsen.

Beskikkelse af censorer til resten af den nuværende beskikkelsesperiode 2018-2022

Skal du beskikkes til et censorkorps i perioden 2018-2022, udfylder du et beskikkelsesskema, som censorformanden godkender og indstiller til censorbeskikkelse ved at sende skemaet videre til censorbeskikkelse@hum.ku.dk med en begrundelse for beskikkelsen. Når Styrelsen for Forskning og Uddannelse har behandlet beskikkelsesansøgningen, vil censorformanden modtage besked.

Du finder censorformandens kontaktoplysninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Står oplysningerne ikke der, kontakt da Uddannelse og Studerende på censorbeskikkelse@hum.ku.dk.  

Ad hoc-beskikkelse

Det er muligt at benytte sig af en ad hoc-beskikkelse, hvis der opstår behov for at beskikke en person i en enkelt eksamenstermin til en eller flere eksamener, i de tilfælde hvor der ikke er censorer i korpset, der kan varetage opgaven. En ad hoc-beskikkelse er ikke en varig beskikkelse og gælder kun den ansøgte eksamenstermin.

Censorformanden godkender ad hoc-beskikkelsen ved at underskrive og indsende en udfyldt ad hoc-beskikkelsesblanket til censorbeskikkelse@hum.ku.dk.

Læs mere om proceduren for censorbeskikkelser og censorformandens opgaver i forbindelse med indstillingen til beskikkelse.