Løn og honorering

Løn for censorarbejde

Spørgsmål vedrørende aflønning skal rettes til det institut, hvor du har virket som censor. Dit timeforbrug som censor bliver indberettet af institutadministrationen på baggrund af de prøver, du har bedømt, og du skal derfor ikke selv indberette dit timeforbrug, for at få udbetalt din løn.  

De gældende censortidsnormer anvendes til indberetning af timeforbrug. Timelønssatsen reguleres årligt. Se den aktuelle sats (kræver login til KUnet).

Honorering af censorformandskabets arbejde

Udfyld blanketten honorering af censorformandskab (pdf) og send den til det institut, hvor korpset virker ved udgangen af året. På blanketten kan anføres de antal timer, medlemmerne af censorformandskabet, har brugt på de forskellige arbejdsopgaver i censorformandskabet i årets løb.

Løn for ankenævnsarbejde

Udfyld blanketten honorering af ankenævnsarbejde (pdf) og send den til det pågældende institut.

Tjenesterejser

Tjenesterejseafregninger skal sendes direkte til det institut, som afholder eksamen.
Herunder finder du kun generelle oplysninger vedr. satser for transport og vejledninger til RejsUd. Se satsreguleringen (pdf).