Kontakt

Det Humanistiske Fakultet
Uddannelse og Studerende
Karen Blixens Plads 8
2300 København S

Spørgsmål vedr. løn og honorering rettes til det institut, censorkorpset virker ved: 

Spørgsmål vedr. censorformandskab, censorkorpset generelt, censorbeskikkelser, efterbeskikkelser samt ad hoc-beskikkelser rettes til: censorbeskikkelse@hum.ku.dk

Spørgsmål vedr. prisopgaver rettes til:
Bente Annette Sørensen, bas@hum.ku.dk

Spørgsmål vedr. klagesager og ankesager rettes til:
Sanne Elmegaard Borgstrøm, tzf298@hum.ku.dk